Làm cách nào để bổ sung thông tin còn thiếu khi làm thẻ CCCD gắn chíp ?

Thứ bảy - 10/04/2021 23:33
(TVLMP)  - Bà Nguyễn Thị Truyền ở xã Cát Minh, huyện Phù Cát, bà Đặng Thị Tâm ở phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn; và bà Đặng Thị Thanh Mỹ ở phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn điện thoại đến Luật gia Tư vấn luật miễn phí (40/2 Trần Lương, TP. Quy Nhơn) nhờ tư vấn giúp, nội dung như sau: Trường hợp trong các loại giấy tờ như CMND, sổ hộ khẩu, bằng cấp các loại… đều không có thông tin về ngày, tháng sinh của cá nhân; chỉ duy nhất Sổ bảo hiểm xã hội có ghi ngày tháng, năm sinh, thì làm thế nào bổ sung thông tin để làm thẻ CCCD gắn chíp? Ngoài ra, bà Đặng Thị Thanh Mỹ còn hỏi thêm: Bà quê ở Trà Vinh theo chồng về Bình Định (hộ khẩu đã chuyển về Quy Nhơn ), nếu làm lại giấy khai sinh bổ sung thông tin nói trên thì phải về lại quê cũ hay ở Bình Định vẫn làm được ?
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vấn đề các bà thắc mắc, Luật gia Lê Công Tâm tư vấn như sau :

Tất cả các trường hợp thắc mắc, các bà đều phải đến UBND cấp xã nơi làm thủ tục đăng ký khai sinh lần đầu hoặc UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để làm thủ tục bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh theo quy định. Cụ thể, như sau:

1. Đối với người có hồ sơ, các loại giấy tờ cá nhân ghi không thống nhất về ngày, tháng sinh, hoặc chỉ có sổ bảo hiểm xã hội có ghi ngày tháng, năm sinh hoặc tất cả các loại giấy tờ đều không có ngày, tháng sinh thì xác định theo ngày, tháng sinh như sau:

1.1) Trường hợp ngày, tháng sinh trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân không thống nhất thì xác định theo ngày, tháng sinh trong hồ sơ, giấy tờ được cấp hoặc xác nhận hợp lệ đầu tiên (giấy khai sinh).

1.2) Trường hợp tất cả hồ sơ, giấy tờ cá nhân như Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, bằng cấp các loại không có ghi ngày, tháng sinh, chỉ duy nhất sổ bảo hiểm xã hội có ghi ngày tháng, năm sinh thì đến UBND cấp xã có thẩm quyền nói trên để làm thủ tục bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh.

1.3) Trường hợp tất cả hồ sơ, giấy tờ cá nhân không có ghi ngày, tháng sinh trong hồ sơ, giấy tờ được cấp thì đến UBND cấp xã có thẩm quyền nói trên để làm thủ tục bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh.

Trường hợp không xác định được ngày, tháng sinh hoặc UBND cấp xã không thống nhất chọn ngày tháng sinh đã có một trong các giáy tờ cá nhân nói trên, theo tư vấn tại điểm (1.1),  (1.2),  (1.3) thì ngày, tháng sinh thì lấy ngày 01/01 của năm sinh; trường hợp xác định được tháng sinh nhưng không xác định được ngày sinh thì ngày sinh là ngày 01 của tháng sinh.

2. Trường hợp UBND cấp xã nói trên có thẩm quyền, giải quyết làm thủ tục bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh; thì người yêu cầu phải chuẩn bị bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân theo quy định ở Điều 8 và Điều 9 của Thông tư 04/2020/TT- BTP. Cụ thể theo hướng dẫn dưới đây:

“Điều 8. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hiện tại thực hiện việc đăng ký khai sinh cho công dân Việt Nam cư trú trong nước, sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2016, chưa đăng ký khai sinh nhưng đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (bản chính hoặc bản sao hợp lệ) như: giấy tờ tùy thân theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP; Sổ hộ khẩu; Sổ tạm trú; giấy tờ khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

3. Hồ sơ đăng ký khai sinh đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gồm có: Tờ khai đăng ký khai sinh, văn bản cam đoan về việc chưa đăng ký khai sinh; các giấy tờ theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP.

Trình tự giải quyết, nội dung đăng ký khai sinh được thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Điều 9. Giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh

Giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP gồm:

1. Bản sao Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ.
2. Bản chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế Giấy khai sinh được cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam.  
CC

3. Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; thì giấy tờ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ sau đây là cơ sở để xác định nội dung đăng ký lại khai sinh:

a) Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
b) Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú;
c) Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, hồ sơ học tập do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận;
d) Giấy tờ khác có thông tin về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân.
Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao các giấy tờ nêu trên (nếu có) và cam đoan về việc đã nộp đủ các giấy tờ mình có; chịu trách nhiệm, hệ quả của việc cam đoan không đúng sự thật theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

4. Trường hợp giấy tờ của người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có thông tin chứng minh quan hệ cha, mẹ, con thì cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản đề nghị cơ quan công an có thẩm quyền xác minh.

Trường hợp cơ quan công an trả lời không có thông tin thì cơ quan đăng ký hộ tịch cho người yêu cầu đăng ký lại khai sinh lập văn bản cam đoan về thông tin của cha, mẹ theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư này và xác định nội dung khai sinh theo văn bản cam đoan.

 Như vậy, trường hợp người yêu cầu (có hộ khẩu thường trú) đăng ký lại khai sinh bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh thì UBND cấp xã nơi có đăng ký hộ khẩu thường trú, có thẩm quyền làm thủ tục bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh cho người yêu cầu đó, nếu chưa chuyển hộ khẩu về nơi ở thường trú thì về lại địa phương mình là UBND cấp xã nơi đăng ký khai sinh lần đầu, làm thủ tục bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh cho người yêu cầu đó;

Về việc ký lại khai sinh UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì thực hiện tại khoản 4, Điều 9 Thông tư 04/2020/TT-BTP, việc lập văn bản cam đoan về thông tin của cha, mẹ theo quy định Điều 5 Thông tư 04.

Sau khi UBND cấp xã đăng ký lại khai sinh bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh, thì người yêu cầu đó tiếp tục đến các cơ quan chức năng bổ sung ngày tháng sinh vào các loại giấy tờ cần thiết; nhất là hiện nay đáp ứng cho việc làm thẻ CCCD gắn chíp (Theo Điều 18 Luật Căn cước công dân 2014 ). Người yêu cầu bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh, đến gặp Công chức Tư pháp giúp UBND cấp xã có thẩm quyền giải quyết để hướng dẫn thực hiện cụ thể hơn.

Chúc các bà may mắn !

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
( Mẫu)             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        ………., ngày ….. tháng .... năm 20…
     
BẢN CAM ĐOAN
Về mối quan hệ cha, mẹ, con.

                  Kính gửi: ……………………………………….....................................

Căn cứ Điều 5 Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 quy định
Hôm nay, ngày….. /……/……… tôi lập bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con như sau:
Tôi tên: ……………….……...................................... Sinh ngày:…………
Quốc tịch : Việt Nam;                  -  Nghề nghiệp : ……………………………………
Quê quán : ………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký HKTT hoặc chỗ ở hiện nay: ......................................................................
CMND hoặc Hộ chiếu số: ............................... Ngày cấp:…………. Nơi cấp: ................
Điện thoại liên hệ: ..................................................................................................

  Tôi xin cam đoan :

1) Ông .......................................................................... Sinh ngày:……………
Quốc tịch : Việt Nam;                  -  Nghề nghiệp : …………….………………
Quê quán :…………………………………………………………………………
Nơi đăng ký HKTT hoặc chỗ ở hiện nay: .............................................................
Chứng minh nhân dân số: ................................ Ngày cấp:………. Nơi cấp: ...................
2)  Bà .................................................... Sinh ngày:………………………
Quốc tịch : Việt Nam;                         -  Nghề nghiệp : ………………………….
Quê quán :………………………………………………………………………
Nơi đăng ký HKTT hoặc chỗ ở hiện nay: ......................................................................
Chứng minh nhân dân số: ................................ Ngày cấp:………. Nơi cấp: .................
Tội cam đoan ông, bà khai ở phần trên là cha mẹ của tôi và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đúng sự thật của nội dung nêu trên.

                                                                    Người làm giấy cam đoan
                                                                                                             (ký ghi rõ họ tên)
                                                

Tác giả bài viết: Luật gia Lê Công Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 473 trong 96 đánh giá

Xếp hạng: 4.9 - 96 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây